112

Omfattende narkosag førte til syv tilståelser og knap 25 års fængsel

Fem mænd og to kvinder er blevet idømt mellem 8 måneder og seks års fængsel for at have været en del af et netværk, der har stået bag omfattende handel med narkotika i Østjylland.

En 23-årig mand, der har været hovedmanden bag netværket, blev den 18. august idømt seks års fængsel for salg af og forsøg på salg af knap 2,9 kg kokain og salg af 22,3 kg hash.

Sagen mod den 23-årige hovedmand kørte som en tilståelsessag, og det blev startskuddet til en række tilståelsessager, hvor der i løbet af efteråret er blevet afsagt domme mod yderligere seks personer, der har haft forskellige roller i netværket.

”Det er ret atypisk, at så stor og omfattende en narkosag er endt med syv tilståelser. Jeg mener, det er et udtryk for rigtig godt politiarbejde, hvor beviserne mod hovedmanden var så massive, at han godt kunne se, hvor det bar hen. Og da først han havde valgt at tilstå, så fulgte størstedelen af de andre med,” siger specialanklager Dorthe Lysgaard.

Knap 25 års fængsel

Tirsdag blev der afsagt dom i den syvende, og foreløbigt sidste, tilståelsessag. Det endte med tre års fængsel til hovedmandens 18-årige lillebror, der tilstod at have hjulpet med at opbevare og overdrage mindst 704 gram kokain.

Dermed er de syv personer i netværket samlet set blev idømt 24 år og 11 måneders fængsel for i samarbejde at have opbevaret, forarbejdet, distribueret og solgt store mængder hash og kokain. Køberne har været borgere, primært i Østjylland, der har bestilt narkoen via telefoner og nettet.

”Der er lagt mange timer i efterforskningen af sagen og det er meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at sætte et omfattende narkonetværk ud af spil og få personerne bag stillet til regnskab for deres destruktive forretning,” siger politikommissær Lau Birk Kristensen.

Det var på baggrund af at tip, at politiet i januar kom på sporet af netværket. Efter en intens efterforskning blev de første tre personer anholdt den 30. april og yderligere fire den 16. maj. Den 18-årige mand, der tirsdag fik dom, blev anholdt den 14. oktober.

Dommene mod de syv personer

18. august blev den 23-årige hovedmand idømt seks års fængsel for salg af og forsøg på salg af knap 2,9 kg kokain og salg af 22,3 kg hash.

20. september blev en 24-årig kvinde, der er hovedmandens kæreste, idømt otte måneders fængsel, heraf fire måneder betinget, for at have stillet sin lejlighed og sin bankkonto til rådighed og for at have hjulpet med at tælle, hente, aflevere og videredistribuere penge i forbindelse med handel med narko.

20. september blev en 24-årig mand idømt tre års fængsel for, i sin egenskab af taxachauffør, at have fragtet narkotika for hovedmanden.

28. oktober blev en anden mand på 24 år idømt fire år og seks måneders fængsel for at have haft ansvaret for kontakten til narkobudene og kunderne. Han har passet fem salgstelefoner og har fungeret som en slags central, hvor alle bestillinger og koordinering af levering blev håndteret.

28. oktober blev en 19-årig kvinde idømt fire års fængsel for at have stillet sin lejlighed til rådighed til opbevaring, bearbejdning og pakning af narkotika, hvilket hun også selv tog del i. Desuden besiddelse af 718 gram kokain og forsøg på opblanding af yderligere 883 gram kokain samt 1637 gram hash.

26. november blev en 21-årig mand idømt tre år og ni måneders fængsel – dels for en række tidligere forhold og dels for besiddelse af godt 700 gram kokain og godt 1600 gram hash i denne sag.

14. december blev en 18-årig mand idømt tre års fængsel for opbevaring og overdragelse af mindst 704 gram kokain.

En 19-årig kvinde er fortsat fængslet i sagen, hun er sigtet for at have stillet sin lejlighed til rådighed til opbevaring, bearbejdning og pakning af narkotika, hvilket hun også selv tog del i.

Kommentarer